December 5, 2023

बचतका कुरा

व्यक्तिगत पैसा व्यवस्थापनका केही प्रभावकारी उपायहरु

धेरै मानिसहरू अधिक पैसा कमाउने बारेमा कुरा गर्छन् । तथापि, अधिकांश मानिसहरू यसलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने बारे कुरा...

आफ्नो बच्चालाई पैसाको बारेमा आफैँ सिकाउनुहोस्

तपाईंको बच्चालाई खुत्रुकेमा पैसा जम्मा गर्ने बानी लगाउनेदेखि किशोरावस्थासम्म उसको चेकबुकमा सन्तुलन राख्न, पैसाको जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग कसरी गर्ने भनेर सिकाउन...