September 28, 2023

वित्तीय शिक्षा विशेष

Global Money Week (GMW) 2023 : नेपालमा बालबालिकाका लागि वित्तीय शिक्षा

Global Money Week (GMW) 2023 एक वार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय अभियान हो जसले युवा तथा बालबालिकाहरूमाझ वित्तीय शिक्षा प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुने गर्दछ। GMW...

बचतसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण नियम तथा जानकारीहरु

एक निश्चित समयावधिमा गरिने कुल आम्दानीमा खर्च गरेर बाँकी रहेको रकमलाई बचत भनिन्छ । खर्च गर्दा हामीले अत्यावश्यक खर्च, योजना...

वित्तीय साक्षरता र यसको आवश्यकता किन ?

वित्तीय स्रोत साधनलाई आफ्नो विभिन्न आवश्यकता तथा चाहना पूरा गर्नका लागि प्रभावकारी रूपमा पैसाको व्यवस्थापन तथा निर्णयहरु गर्न सिकाउने ज्ञान...