December 5, 2023

Month: January 2023

पुनः वितरित सिमबाट बैंकिङ अपराध बढ्नुमा ग्राहक सचेतनाको कमी – बासुकला

आधुनिक युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो । प्रविधिको क्षेत्रमा भएको आशातीत उपलब्धिले संसारलाई नजिक तुल्याएको छ । यसले व्यक्ति,...